Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

World War III

Γενικό Επιτελείο Στρατού. Νεώτερο ανακοινωθέν: «Κατά τη διάρκεια της ημέρας περιήλθαν εις τας χείρας του εχθρού 14 ελληνικά αεροδρόμια και ορισμένα λιμάνια. Αι ημέτεραι ένοπλαι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».