Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Όσο το πειραματόζωο δεν αντιδρά…

Λεφτά κάτω από τα στρώματα, κουμπαράδες σε μπαούλα, αδήλωτα χρυσά δόντια… Να τα ισοδύναμα της λίστας Λαγκάρντ!