Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Όλα τριγύρω αλλάζουνε...



















Πάλι «αλλάζουμε»; Δεν μας έμειναν σώβρακα αγαπητέ…