Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Η τύχη είναι που μας λείπει























Αίρονται τα capital controls στο Χρηματιστήριο.
Για δες ατυχία… Δέκα μέρες πριν να το κάνανε θα αγόραζα κάνα-δυο τράπεζες.