Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Όστις βούλεται αγορεύει ΙΙΣταύρος Θεοδωράκης: Το μνημόνιο μπορεί να ασκηθεί έτσι, μπορεί να ασκηθεί κι αλλιώς. Παράδειγμα…