Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Je suis Prisonnier
Στη Γαλλία για 3 μήνες και βλέπουμε…
Απαγόρευση διαδηλώσεων, κράτηση χωρίς δίκη, έρευνες σε σπίτια χωρίς ένταλμα, κατ’ οίκον περιορισμοί χωρίς δίκη, κατέβασμα οποιουδήποτε site θεωρηθεί ότι αποτελεί απειλή…