Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Έκτακτη ανακοίνωσηΑποφασίζομεν και διατάσσομεν:
- Ο αρχηγός επιλέγει με λίστα ποιοι βουλευτές θα εκλεγούν.
- Βουλευτής που δεν υπακούει στις αποφάσεις του αρχηγού, παραδίδει την έδρα του σε άλλον πρόθυμο να υπακούει.
- Αν και ο αρχηγός δεν υπακούει, παραδίδει κι αυτός τη θέση του στον Στουρνάρα, στον Δήμα ή όποιον άλλο πρόθυμο επιλέξουμε.
- Αυτή τη δημοκρατία έχουμε κι αν σας αρέσει.

ΕΕ & Διαπλεκόμενοι
Ltd