Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Λίγο ακόμα… Έρχεται η ανάπτυξη!

«O.K. Just a little pinprick.
There'll be no more aaaaaaaaah!
But you may feel a little sick.
Can you stand up?
I do believe it's working, good…»


PINK FLOYD – The Wall