Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Απορίες...

Προς το σεβαστό σώμα των ανωτάτων δικαστικών
Κύριοι,
Στις χώρες όπου οι πολιτικοί εκλέγονται από το λαό και για το έργο τους αξιολογούνται επίσης από το λαό ανά τετραετία ή πενταετία, λέμε ότι έχουμε δημοκρατία.
Στις χώρες όπου οι πολιτικοί εκλέγονται από το λαό αλλά το έργο τους αξιολογείται από ανθυπουπάλληλους που υπηρετούν ξένα συμφέροντα, τι έχουμε;
Ερωτώ γιατί θέλω να γράψω μια επιστολή στον κ. Παυλόπουλο και δεν ξέρω πώς να τον προσφωνήσω.
Με εκτίμηση