Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Και δειλός και φιλόδοξος

Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί προδότης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ